Zapoznaj się z naszą ofertą!
Masz pytania? Zadzwoń!
Sprawdź, jak spędzamy razem czas!

Katedra Zarządzania istnieje od 1995 roku i należy do grona tych Katedr, które funkcjonują od momentu powstania Uczelni.
Katedra Zarządzania realizuje prace naukowo-badawcze skoncentrowane wokół procesów zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami działającymi w warunkach gospodarki rynkowej. Badania obejmują podstawowe problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak i zarządzaniem w poszczególnych sferach działania przedsiębiorstwa: produkcja, zbyt, zasoby ludzkie, zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, środki trwałe i inwestycje, sfera kosztowo-finansowa.

Aktualności

IX Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”

IX Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”

28.06.17

Zapraszamy do udziału w IX Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. Zamysłem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe, jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

XI edycja programu stypendialnego Młodzi w Łodzi

XI edycja programu stypendialnego Młodzi w Łodzi

23.11.18

Społeczna Akademia Nauk bierze udział w Programie Stypendialnym Młodzi w Łodzi, finansując kurs języka japońskiego. Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych.