Działalność naukowo-badawcza

 Zakres badań Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych porusza zagadnienia związane z zarządzaniem firmami

rodzinnymi, w szczególności obejmuje następujące obszary problemowe:

 • konkurencyjność firm rodzinnych
 • międzynarodowe problemy zarządzania firma rodzinną
 • znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w gospodarkach krajowych
 • warunki funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i UE
 • dylematy sukcesji w firmie rodzinnej
 • strategie sukcesji i rozwoju firm rodzinnych
 • strategie rozwoju firm rodzinnych
 • zarządzanie biznesem rodzinnym
 • rola biznesu rodzinnego w gospodarce
 • przedsiębiorczość w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • zarządzanie personelem w firmach rodzinnych
 • problemy kadrowe
 • problemy z kulturą organizacyjną firm rodzinnych
 • innowacje i zarządzanie zmianą w firmach rodzinnych
 • źródła finansowania biznesu rodzinnego
 • marketing w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • sektor MŚP jako dominujące środowisko funkcjonowania firm rodzinnych