Koło Naukowe Firm Rodzinnych

Dlaczego przedsiębiorczość rodzinna?

 Przedsiębiorstwa rodzinne są strategiczną jednostką współczesnej gospodarki. Przyjmując szerokie kryteria rozumienia przedsiębiorstw rodzinnych, większość badaczy ocenia, że stanowią one ponad 80% wszystkich podmiotów gospodarczych w większości krajów europejskich.[1] Family businesses ma kluczowy wpływ na gospodarkę państwa. Analizując dalszą statystykę:[2]

  • Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych,
  • Przedsiębiorstwa rodzinne zatrudniają więcej niż połowę siły roboczej,
  • Przedsiębiorstwa rodzinne tworzą więcej niż połowę ze wszystkich nowych miejsc pracy,
  • Przedsiębiorstwa rodzinne generują 40 – 60% PKB.

 

Sposób realizacji celów:

  • spotkania z członkami Koła Naukowego regularnie co 2 tygodnie,
  • spotkania gościnne z praktykami przedsiębiorczości rodzinne (wykłady, dyskusje, konwersatoria),
  • warsztaty dotyczące zarządzania, przedsiębiorczość oraz przedsiębiorczości rodzinnej,
  • uaktywnienie forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu family business.


[1] Sułkowski Ł. (red. nauk.): Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Dom Organizatora, Toruń 2005, str. 106.

[2] Peg E.: Lessons, Legends and Legacies: Serving the Family Business, “ Journal of Financial Planning”, December 1996, str. 76.